Bram Stoker Dracula ông là ai?


Bram Stoker Dracula ông là ai? Hôm này Google logo kỹ niệm sinh nhật lần 165 của ông Bram Stoker cha đẻ của truyện kinh dị Bá Tước Dracula
Abraham “Bram” Stoker (8 tháng 11 năm 1847 – 20 tháng 4 năm 1912) là một nhà văn Ai Len được mọi người biết đến nhiều nhất như là một tác gia của tiểu thuyết kinh dị có ảnh hưởng Dracula

Bram-Stoker-dracula-google-logo-birthday-165th.jpg
Bram-Stoker-dracula-google-logo-birthday-165th.jpg

Bram Stoker sinh năm 1847 tại Marino Crescent, ngày nay được gọi là “The Crescent”.

Bram-Stoker.jpg
Bram-Stoker

Thân sinh của ông là ông bà Abraham Stoker (Cha ông sinh năm 1799 và kết hôn với mẹ của ông năm 1844). Stoker là con thứ ba trong gia đình có 7 người con.
Hiệp hội Truyện kinh dị sau này đã ghi nhận “thành tựu nổi bật” trong viết truyện kinh dị với giải thưởng mang tên ông – Giải Bram Stoker
Bram Stoker Award for Novel
Giải thưởng Bram Stoker cho Tiểu thuyết là một giải thưởng được trình bày bởi Hiệp hội Nhà văn Horror (HWA) cho “thành tích vượt trội” bằng văn bản kinh dị cho tiểu thuyết.