Điều hòa Electrolux báo Lỗi


Vào mùa hè các sự cố về điều hòa Electrolux báo lỗi tăng lên ! Thông thường Điều hòa Electrolux bị lỗi một số trường hợp sau đây:
Điều hòa báo lỗi E1 lỗi E6 E9
Điều hòa electrolux nháy đèn đỏ
Điều hòa Electrolux không chạy không nhận điều khiển remote
Điều hòa ELectrolux không nóng không lạnh
Điều hòa Electrolux không vào điện
Điều hòa Electrolux không mát kém lạnh
Điều hòa electrolux không hoạt động bị lỗi bị hỏng bị treo

Còn rất nhiều lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng điều hòa mong quý khách hàng bổ xung thêm thông qua hình thức commnet ở dưới đây

trung tâm bảo hành electrolux