Khẩu hiệu giờ trái đất


KHẨU Hiệu GIỜ TRÁI ĐẤT 2013 là “Tôi và bạn chúng ta cùng hành động”? Earth Hour 2013 slogan is You and I, Together We Act

Giờ trái đất 1

Các khẩu hiệu giờ trái đất năm 2012, 2011

khẩu hiệu: “Tôi và bạn hãy cùng hành động”. năm 2012

khẩu hiệu “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu” năm 2011

Hoạt động truyền thông như: phát động cuộc thi làm phim ngắn (từ 05/02/2013), “Chuyển động xanh”, đạp xe hưởng ứng Giờ Trái Đất, thu thập dấu vân tay thể hiện cam kết tiết kiệm năng lượng…