Lò vi sóng Electrolux bị hỏng


Lò vi sóng Electrolux bị hỏng – Sửa lò vi sóng Electrolux chay không kết thúc chương trình?

Lỗi này chỉ gặp ở lò vi sóng có bộ đồng hồ định giờ viba bằng cơ. Bộ đồng hồ được chế tạo bằng các bánh răng nhựa lai bởi bộ mô tơ, quá trình sử dụng có thể các bánh rặng bị lỗi như là vỡ hoặc lệch làm cho thời gian của đồng hồ không chuyền động được vì vậy lò có thể cứ vi sóng liên tuc không ngừng.

Khắc phuc: kiểm tra kỹ bộ đồng hồ định giờ, nếu hỏng cần thay thế cả bộ, vì bánh răng không bán lẻ.

trung tâm bảo hành 1