Máy giặt electrolux bị lỗi


MÁY GIẶT ELECTROLUX cửa ngang lồng ngang thường BỊ Lỗi sau đây: Mã lỗi được tham khảo trên website trung tâm bảo hành sửa chữa Electrolux Hà Nội.

Máy giặt electrolux báo lỗi sau :

Lỗi DE :Cửa không được đóng đúng, đóng lại cửa
Lỗi E10 : Máy không hoạt động trong 10 phút. TAP không được bật trong khi ông thoát để thấp nước không thoát khỏi máy
E20 : Máy không bơm trong 10 phút
E40: Door not closed properly , Door switch failure
E60 : Heating Fault
E90 :Communication error between P.C Boards
FE :Water has risen above safety level, pump will continue to run maybe inlet valve failure
HE :Heating fault , maybe faulty thermostat or element
IE: Machine not filling, Taps turned off, hose filter blocked, inlet valve failure
OE :Not draining in 5 minutes pump blocked or faulty
SE : Motor sensor error
UE :Load out of balance balling to one side

Electrolux Wasing Machine.02.jpgfd6e44f0-eadf-4f49-8596-9684c00dd2f2Larger

Tình trạng báo động được hiển thị trên màn hình hiển thị, hoặc nhấp nháy nhị phân tương ứng với mã trên các đèn LED giai đoạn rửa. => Bốn đèn LED đầu tiên cho thấy các chữ số đầu tiên của mã báo động => 4 đèn LED thứ hai cho thấy các chữ số thứ hai của mã báo động Ví dụ, nếu một điều kiện E41 báo động (mở cửa) được tạo ra, màn hình hiển thị sẽ hiển thị E41 ( nếu thiết bị không có tính năng cửa sổ hiển thị) thứ hai đèn LED trong nhóm đầu tiên (tương đương với 4 trong mã nhị phân) và thứ tư LED trong nhóm thứ hai (tương đương to1 trong mã nhị phân) sẽ nhấp nháy. Nếu không có điều kiện báo động đã xảy ra, E00 được hiển thị. 7.6.1 Chẩn đoán báo động chu kỳ Nếu một sự cố xảy ra trong quá trình của chu kỳ chẩn đoán, các mã báo động tương đối được hiển thị. Trong trường hợp này, quá, giai đoạn rửa đèn LED (hoặc màn hình hiển thị) cho thấy lỗi cá tuyết (nhấp nháy). Mã số nhị phân bảng dưới đây cho thấy làm thế nào để chuyển đổi các mã nhị phân được hiển thị bằng đèn LED vào các số thập phân tương ứng.