Máy giặt Electrolux có mùi hôi, mùi khét


Hỏi:

Máy giặt Electrolux có mùi hôi, mùi khét

Máy giặt nhà tôi gần đây có hiện tự có mùi hôi bốc ra trước đó có lúc cũng có mùi khét mong trung tâm chỉ dẫn cách khác phục bảo dưỡng máy giặt để tránh tình trạng trên. Máy giặt Electrolux cửa trên loại 6kg

ve sinh 2

Đáp :

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng máy giặt có mùi hôi

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng máy giặt có mùi khét

Cách khác phục mùi hôi của máy giặt

Cách sửa máy giặt có mùi khét