Máy giặt Electrolux bị hỏng động cơ


Máy giặt Electrolux bị hỏng động cơ Sửa máy giặt Electrolux EWF 549 động cơ không làm việc?

Động cơ không làm việc có nhiều nguyên nhân, hôm nay chúng tôi muốn nói đến nguyên nhân liên quan đến bộ điều tốc của động cơ, quá trình chạy có thể do rung, lắc quá mức cho phép nên cuộn điều tốc bị đứt, điện trở không có vì vậy ic điều khiển đã không nhận được lệnh từ điều tốc nên động cơ không thể làm việc được.
Cách khắc phục: do điều tốc của động cơ không được bán lẻ vì vậy ta không thể thay điều tốc mới được nên ta có thể quấn lại điều tốc hoặc thay điều tốc cũ cũng được, nếu có điều kiện có thể thay động cơ mới.

Xem thêm:

Sửa máy giặt Electrolux EWF 541 không chạy