Máy giặt Electrolux không ngắt nước


Tôi dùng máy giặt ELECTROLUX cửa ngang 6,5kg đã 5 năm rồi. Gần đây tự dưng máy không tự động ngắt nước cấp, cứ chảy tự nhiên (lúc đó đồng hồ đếm ngược cũng không chịu nhảy số). Nhưng nếu để chế độ thời gian giặt thấp nhất thì máy lại ngắt được nước và quay.
Xin hỏi các chuyên gia lý do và có thể sửa ở đâu.

url

Đáp :

Nguyên nhân MÁY GIẶT ELECTROLUX KHÔNG NGẮT NƯỚC
Cách sửa chữa khác phục MÁY GIẶT KHÔNG NGẮT NƯỚC