Máy giặt Electrolux không vào nước


Đột nhiên hôm nay giặt máy giặt không vào nước hiệu Electroluc mọi hôm vẫn chảy bình thường ! Không biết lỗi gì mong trung tâm giúp đỡ loại cửa ngang 6kg mua được 2 năm rồi.
Tôi ở Thanh Xuân mong các anh sửa giúp

Giải đáp : Trung tâm bảo hành electrolux xin được trả lời câu hỏi của khách hàng như sau:

Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt electrolux không vào nước
Máy giặt không vào nước nguyên nhân chính là do bơm máy giặt không hoạt động ngoài ra còn một số nguyên nhân như là tắc đường dẫn nước …
Bạn lên kiểm tra lại không có thể gọi bảo hành hoặc tư vấn kỹ thuật

Khắc phục: Thay cấp nước mới. Thường xuyên vệ sinh cấp nước để nước vào đảm bảo để cấp nước được mát ,tránh trường hợp nước yếu sẽ hay bị chết cấp nước

trung tâm bảo hành electrolux