Máy giặt Electrolux loạn chương trình giặt


Máy giặt electrolux 8576 loạn chương trình giặt không đúng thời gian là có nguyên nhân sau:

Thời gian của vòng tua cách nhau khoảng 5 giây thì động cơ quay một lần, nhưng trong ban bệnh này có khi 5 phút động cơ mới có lệnh quay một lần, thời gian như vậy không đạt chuẩn theo chương trình quy định của máy.
Ban bệnh này được xác định từ ic lệnh của động cơ do đóng mở không chuẩn nên dẫn đến ban bệnh trên. Khắc phục cần thay thế ic lệnh của động cơ và cho hoạt động thử.

ELECTROLUX-EIFLS60LSS-2