Nạp gas tủ lạnh Electrolux


Các trường hợp phải nạp gas bổ xung cho tủ lạnh electrolux

1. Tủ lạnh kém lạnh do lỗi thủng dàn lạnh
2. Block tủ lạnh electrolux bị hỏng thay thế phải nạp ga lại toàn bộ hút chân không
3. Phát hiện dò dỉ trên các mối hàn đường ống dẫn gas tủ lạnh
4. Tủ lạnh quá cũ hoạt động lâu ngày thất thoát tử nhiên

Ngoài các nguyên nhân trên còn có một số nguyên nhân không mong muốn do phát sinh trong quá trình sử dụng tủ lạnh electrolux chú ý lên bảo dưỡng tủ lạnh thường xuyên