Sửa máy giặt Electrolux EW 658F Gãy trục chuyển động


Sửa máy giặt Electrolux Ew 659f gẫy trục?

Gẫy trục không thường xuyên xẩy ra, trong trường hợp này nguyên nhân do điều tốc của động cơ có vấn đề về tốc độ của máy khi vắt làm cho tốc độ vắt giật cục đột ngột nên máy bị gẫy ngay lập tức.
Khắc phục: cần thay thế điều tốc của động cơ thì mới khắc phục trục của máy được.

Trung tâm bảo hành máy giặt electrolux

trung tâm bảo hành electrolux