Máy giặt được điều khiển bởi những chú chó thông minh

Nhà phát minh John Middleton người Anh đã phát minh ra loại máy giặt chuyển để những chú chó thông minh sử dụng thay thế cho con người.