Top 100 Electrolux Design Lab 2013 Vòng 2

Sau khi nhận được hơn 1700 bài dự thi tham gia Electrolux Design Lab 2013 của rất nhiều sinh viên theo nghành thiết kế trên toàn thế giới. Với các bài dự thi bao gồm công nghệ 3D in, phụ kiện thiết bị mặc, khái niệm phản ánh những kỷ niệm và làm nổi…