Electrolux – Giờ trái đất 6 năm đồng hành

Từ năm 2007, với mục tiêu nâng cao tầm nhận thức của mọi người trên thế giới về việc chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, chiến dịch “Giờ Trái Đất” đã ra đời và ngay từ thời điểm đó Electrolux đã là thành viên của chương trình xã hội toàn…


Khẩu hiệu giờ trái đất

KHẨU Hiệu GIỜ TRÁI ĐẤT 2013 là “Tôi và bạn chúng ta cùng hành động”? Earth Hour 2013 slogan is You and I, Together We Act Các khẩu hiệu giờ trái đất năm 2012, 2011 khẩu hiệu: “Tôi và bạn hãy cùng hành động”. năm 2012 khẩu hiệu “Tắt đèn 60 phút, hành động…