Máy giặt Electrolux không bơm nước

Cần Tư vấn : MÁY GIẶT ELECTROLUX KHÔNG BƠM NƯỚC ra không xả mặc dù bơm vẫn hoạt động ! Mình kiểm tra thấy bơm vẫn hoạt động tốt bơm vẫn còn sống mà không bơm nước đi được? Trả lời: Ban bệnh này thường hay sẩy ra ở máy mua đã được nhiều…