Túi giặt có thể làm hỏng máy giặt nếu không sử dụng đúng

Túi giặt được dùng để phân loại quần áo khi giặt máy tránh cho đồ bị hỏng vì những tác động lực mạnh của máy giặt trong quá trình hoạt động.