Trung tâm bảo hành Electrolux tại Đông Anh

Nhằm nâng cao chất lượng của Trung tâm bảo hành Electrolux, Công ty Electrolux Việt Nam khai trương thêm chi nhanh bảo hành tại Đông Anh giúp phục vụ thêm nhiều khách hàng trên địa phương.