Thay bi máy giặt Electrolux


Hỏi :
THAY VÒNG BI MÁY GIẶT ELECTROLUX Ở ĐÂU GIÁ BAO NHIỀU TIỀN? Máy giặt nhà mình là máy giặt electrolux loại 7kg bị vỡ mòn vòng bị

 

Đáp:

Giá vòng bi máy giặt electrolux
vòng bị máy giặt electrolux bị mòn bị vỡ

Xem thêm: Công tắc cánh cửa máy giặt