Tủ lạnh Electrolux không vào điện


Tủ lạnh Electrolux nhà mình bỗng nhiên điện không vàohỏng hết thức ăn trong tủ Sửa Tủ Lạnh Elecrtolux không vào điện
Trước tiên kiểm tra nguồn điện vào xem có không? Sau đó kiểm tra đến phíc cắm điện và dây điện nguồn xem có bị đứt hoặc chuột cắn không? Nếu mọi cái đều bình thường thì cần đo thông dây điện nguồn bằng đồng hồ vạn năng xem có thông mạch hay không?
Chú ý trong đầu điện vào nối với bộ đồng hồ định giờ có cầu trì bảo vệ có thể bị đứt cầu trì, nếu vậy thay cái mới và chú ý là kiểm tra lại toàn bộ phần điện trong tủ xem có bị chập ở đâu không?